Industrie

la barraca25SPECERIJEN

Het is meer dan 100 jaar geleden dat de saffraanhandel Novelda heeft veranderd in de stad waar zich het grootste deel van de Spaanse industrie concentreert, die zich toelegt op de bewerking. de verpakking en marketing van de saffraan, specerijen en allerlei theesoorten En sindsdien tot de dag van vandaag is de ontwikkeling van deze industrie één van de fundamentele peilers geweest van de economie in onze stad,ofschoon het een curiositeit is dat, in verband met het klimaat,geen enkele van deze specerijen, die we hier met zoveel zorg verpakken, hier ooit verbouwd werd.

De oorzaak van deze succesvolle onderneming gaat terug tot het begin van de 19de eeuw, toen de saffraan één van de artikelen was die door de handelaren uit Novelda verhandeld werd. Deze handelaren konden al rekenen op een complete infrastructuur, opgebouwd dank zij de handel in allerlei artikelen en handelswaren die hun uitweg vonden in Sevilla en Málaga, waar ze verscheept werden met bestemming de Amerikaanse markt en naar Valencia en Barcelona voor de Europese markt.Intussen werd in Valencia het veilinggebouw voor de saffraanhandel in gebruik genomen,waar men bijna de hele productie van de saffraan controleerde en verhandelde, terwijl het product in werkelijkheid verbouwd werd in Albacete en Arragón. Dáárheen gingen onze handelaren om zich te voorzien van dit zo gewaardeerde product.

De inkoop van saffraan in die gebieden was helemaal een avontuur: van dorp tot dorp en van huis tot huis. Met de bemiddelaar, die in elk dorp aanwezig was, moest gepingeld worden om de prijs van de “ounce” (28' 75 gram) en dan werden de kratten gevuld om per trein naar de magazijnen in Novelda verstuurd te worden.

In de tweede helft van de 19de eeuw was de grote vraag naar saffraan op de indische markt oorzaak van een radicale verandering van de sector. In het begin ontvingen de Hindu-handelaren de saffraan via handelsagenten uit Marseille (Frankrijk) en Londen (Engeland). Dat is de oorzaak dat de handelaren uit Novelda daar een eigen firma stichten met eigen filialen, maar ook dat ze zich associëren met handelaren uit die landen. Het was ook omstreeks die tijd dat enkele firmanten uit Novelda naar Indië begonnen te reizen om deze fantastische markt te leren kennen, want de hindoes beschouwen de saffraan als heilig en gebruiken het bij hun gebeden en dagelijkse rituele plechtigheden.

Op die manier zoeken de importeurs uit Indië later zelf contact met de afzenders uit Novelda, om zo een directere toegang tot het product te hebben. Aan het einde van de 19de eeuw had men een vervangingsproduct ontwikkeld: een surrogaat voor de saffraan, om zich daarmee toegang te verschaffen tot díe markten die, wegens gebrek aan koopkracht, zich de echte saffraan niet veroorloven konden. Ook was er nog de “mixed”, een mengeling verkregen uit de gele en witte delen van de planten. Het is ook omstreeks deze tijd.dat de samenwerking van verscheidene familiebedrijven de handel nog meer bevorderde, want door de samenwerking, met het doel samen naar Indië te exporteren, verdween ook de wederzijdse concurrrentie en daardoor werd het bedrijf nog rendabeler.

Het is ook dán dat, door de noodzaak zich te onderscheiden op een markt die steeds meer concurrentie ondervond, verscheidene merken verschenen in kleurige verpakkingen met tekeningen om zo nog gemakkelijker herkent te worden door de eindverbruiker. Het gaf ook prestige en distinctie aan die saffraansoorten die men ging verpakken in blikken trommeltjes.

In de eerste decade van de 20ste eeuw werd de vraag naar saffraan zo groot, dat het een overdreven prijsverhoging tot gevolg had. Dit begunstigde het lanceren van de surrogaat die veel goedkoper was: de voedsel kleurstof. Deze werd gelanceerd in een nieuwe verpakking, de “carterita” (een verpakking van papier, in de vorm van een enveloppe of een kleine portefeuille, die een dosis bevatte die voldoende was om kleur en smaak te geven aan een maaltijd). Kleine zakenmensen beginnen er op uit te trekken naar verschillende steden, met goed gevulde koffers met “carteritas” tegen de verkoopsprijs van 5 centimos (van de peseta), met een handelsmerk en tekening, om het van de concurrentie te onderscheiden. Tussen 1920 en 1960 geven deze carteritas aanleiding tot de stichting van tientallen “porches” (naam die men in de volksmond gaf aan de bedrijven die carteritas produceerden op de zolders (= de “porches”).

Deze porches hadden handwerkers nodig, waarvoor de vrouwen de meest aangewezen personen waren en die daarmee een extra loon aan de familie-economie toevoegden. De arbeidsovereenkomst stelde vast dat de vrouwen minstens 2300 carteritas saffraan of kleurstof verpakken moesten in een 8 urige werkdag, ofschoon de meerderheid van de vrouwen er zo handig in was dat ze 4000 of meer eenheden per dag produceerden, waarvoor ze een extra betaling ontvingen.Toendertijd hield men zelfs wedstrijden om hun handigheden te tonen.

In 1963 doet zich een revolutie voor met de uitvinding van een automatische machine, die het klaarspeelt om 3500 carteritas per uur te vullen. Deze uitvinding kwam van de Heer Francisco Martínez Diez, motorrijwielmonteur uit Novelda, die de werking van een Italiaanse machine zodanig veranderde dat de “carterita-machine” een feit werd.

Vanaf dit moment en met de ontwikkeling van de consumptie in de jaren 70 en 80, verschijnen nieuwe uitdagingen voor de ondernemers die, in de meerderheid van de gevallen, nakomelingen zijn van de stichters, want volgens traditie gaat de zaak over van de ouders op de kinderen. Nieuwe verpakkingen verschijnen van glas en plastic, verschijnt het specerijenbusje, dat ook zijn oorsprong heeft in Novelda en er komen veranderingen in de wijze waarop de producten ingepakt moeten worden en verhandeld: theezakjes, alle soorten thee, zoetstoffen, smaakversterkers voor de maaltijden.

En zo, tot de dag van vandaag, worden nieuwe ontwerpen aangeboden, telkens meer avant-gardistisch, nieuwe formaten en smaken en daarmee dragen allen ertoe bij, dat de handel in specerijen een van de belangrijkste motoren blijft van de economie in onze stad. Onze industrie is zó gegroeid, dat onze ondernemingen leiders zijn op de nationale markten. Bovendien zijn ze aanwezig in de 5 continenten.

Meer dan 100 jaar zijn voorbij, maar de “Açafraneros” uit Novelda hebben hun ondernemend en avontuurlijk karakter, dat zij van hun voorouders georven hebben, niet verloren.

APRECOIN, Provinciale vereniging van ondernemingen in specerijen, smaakmakers en infusies van Alicante.

_________________________________________________________________________________________________

IMG_3764MARMER

In de provincie Alicante bevindt zich het centrum van de marmerindustrie, namelijk in Novelda, Pinoso, Monforte del Cid, Monóvar, Algueña en La Romana. Deze concentratie van natuurlijke rijkdom is de basis geweest voor de ontwikkeling van de belangrijkste kern van de productie en verwerking van marmer en natuursteen in Spanje en de meest excellente in de wereld, daarbij heeft Novelda de grootste verwerkingscapaciteit.

Vandaagdedag kunnen we met recht heel trots zijn op het feit, dat meer dan 90 % van de productie die in de provincie gefabriceerd wordt door ondernemingen die zelf delven en verwerken en die zich verenigen in Marmer uit Alicante, vereniging van de Valenciaanse Gemeenschap, die haar zetel heeft in Novelda.

Hoe belangrijk de sector is voor de economie in de provincie blijkt wel uit de 30.000 arbeidsplaatsen die er direct of indirect uit voortvloeien. Daartoe heeft op beslissende wijze bijgedragen de moderne visie van de ondernemer in marmer, die zich in de laatste jaren heeft ingespannen om ongeveer 120 millioen Euro te investeren om machines en installaties te moderniseren, een feit dat ons in de kopgroep plaatst van de op technologisch gebied meest vooruitstrevende industrieën ter wereld.

Dank zij deze inspanning om te investeren samen met de kwaliteit van hun producten en het werk voor de promotie op de buitenlandse markt, heeft men bereikt dat de marmerfabrieken in Novelda meer dan 60% exporteren van het totaal dat Spanje verhandelt in het buitenland en daarmee deze sector brengt op de tweede plaats achter de traditionele leiding in de provincie van de schoenindustrie.

Dag en nacht werkt de Associatie aan de vertegenwoordiging en propaganda op de buitenlandse markten. Ook onderneemt zij stappen voor het verkrijgen van hulp bij de Spaanse overheidsinstellingen, om acties uit te voeren, die anders moeilijk tot stand te brengen waren.

Enige activiteiten van nationaal en internationaal belang voor de promotie, die de Associatie Marmoles de Alicante heeft uitgevoerd zijn: de uitgifte van “Día del Mármol”; de aanwezigheid op internationale beursen met een eigen stand, de aanwezigheid bij internationale presentaties en congressen; de uitgave van catalogen, videos en cd’s, boeken en publicaties, waarbij we onderscheiden “Marmol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana” en het boek “Yo, El Mármol” en de overvloedige aanwezigheid in de Pers en academische Forums in verbinding met de arquitectuur en de constructie. Wat de beroepsvorming betreft, worden er verschillende cursussen, werkcolleges en conferenties gegeven, die van belang zijn voor de leden, en -behalve andere successen- men handelt met succes en punctueel de subsidie-aanvragen af voor de ondernemingen en de Asociatie.

De Technische Marmer Unie, pas opgericht, draagt aan de sector diensten bij van onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing, zo noodzakelijk in deze tijden van harde concurrentie, totdat men rekenen kan op de definitieve aanschaf van het Instituut, dat spoedig een realiteit wordt, als men rekening houdt met de interesse van de Gemeenteraad van Novelda, die al een idiaal gelegen bouwterrein beschikbaar heeft gesteld.

De schepping van een stortplaats en een depot voor de marmerafval, aan dit project wordt al gewerkt, zullen spoedig werkelijkheid zijn, net als de recycling van een groot deel van de afval, waardoor meegewerkt wordt aan de voortdurende ontwikkeling van de bescherming van het millieu.

Over het algemeen en als bijzonder doel, wordt speciale aandacht besteed aan alle preojecten die er op gericht zijn om de architecten en andere groepen die zeggenschap hebben, evenals potentiële kopers van de marmol- en natuursteensoorten, die de ondernemers verwerken, gevoelig te maken, te informeren en te overtuigen. Men getroost zich veel moeite om te bereiken dat de industrie van de ornamentale natuursteen groeit en steeds meer de “toetssteen” wordt van de economische ontwikkeling van Novelda en van de rest van de Valenciaanse Gemeenschap en als uitbreiding, de schepping van welstand voor hen allen.

MARMER UIT ALICANTE. ASSOCIATIE VAN DE VALENCIAANSE GEMEENSCHAP

_____________________________________________________________________________________________

IMG_1460TAPELDRUIVEN

In de stad van Novelda, is de Spaanse industrie gewijd aan de uitwerking, de verpakking en de introductie op de markt van condimentos, kruiden en infusies het meest geconcentreerd.

Deze traditionele activiteit begint met het verleden in Novelda tijdens de laatste eeuw met de handel van de Saffraan, die zich fundamenteel in La Mancha cultiveert maar het wordt uitgewerkt en gebracht in Novelda op de markt, van waar het naar alle landen van de wereld uit wordt gevoerd die dieze geschatte kruid eist.

Maar zonder enige twijfel, het meest spectaculaire proces is dat het gemeentelijke grondgebied van Novelda heeft beïnvloed,was, met verschil, de substitutie van de landbouw van traditioneel droog land door de moderne landbouw van geïrrigeerd land.

In dit proces de functie van Novelda is zoals commercieel agrarisch kapitaal van de Middelen Vinalopó, en zoals bereidende gemeente in transformaties en agrarische huur.

De veronderstelling van deze type landbouw van duidelijke commerciële en het uitvoeren wordt gevestigd reeds in het decennium van de Jaren ’50, met de cultuur van de druif van de tafel van «Aledo», met een systeem van zeer eigenaardige cultuur waarin de aanplanting de rechtlijnige overzichten volgt een draadwijnstok die in «espaldera» wordt geschikt; ook, wordt elke één van de druiven geïntroduceerdt elk seizoen binnen zakken die het van inclemencies van de tijd en de fitosanitariosbehandelingen beschermt, en om een eenvormige samenwerking van de druif te veroorzaken die «amarillos céreos» tonen, zeer door de kopers gewenst. Maar toch heeft het, een enorme ruimte van geïrrigeerd land in tafeldruif gevormd die gebeurd om 1.000 Has. in 1960 tot zo´n 2.100 Has. in het jaar 2003.