Modernisme

 In de 2de helft van de 19de eeuw ontwikkelde zich een nieuwe wijze van uitdrukken in het grootste deel van Europa en in enkele zones in Amerika, die zijn maximale pracht bereikte in Spanje in de laatste 10 jaar van deze eeuw tot het begin van de 20ste eeuw.

Het Modernisme onderscheidt zich door zijn versierende kunst, gebaseerd op een overdadige vrijheid in de vormgeving, met zacht golvende en fijne vormen en waarin ook de planten en bloemen vaak voorkomen.

Deze artistieke beweging vond haar andere uitdrukking van de kunst niet alleen in de architectuur, maar ook in de decoratieve kunst, de beeldhouwerij, de schilderkunst, de grafische kunst, de literatuur, de muziek en overige artistische kringen, die vochten voor de vernieuwing van de uitdrukkingswijzen en de gedachten.

Het Modernisme was geassocieerd met de grote families, die de economie van het land controleerden. Het ging hier om grote sociale groepen die een sterke wil toonden voor progressie en avant-garde, maar tegelijkertijd ook een uitdrukkelijke interesse om die nieuwigheid te introduceren in hun particuliere en huislijke kringen.

In de stad Novelda gaf de ontwikkeling van een nieuwe samenleving, in de vorm van een stadse burgerstand, meestal grootgrondbezitters met een hoog economisch, politiek en sociaal niveau mede dank zij de inkomsten verkregen door de ontwikkeling van de landbouw, de handel en door hun financiële activiteiten, de aanleiding dat bepaalde families nieuwe architectonische en decoratieve modellen eisten. Deze sociale groep zocht een mogelijkheid om zich te hullen in nieuwe esthetische vormen, die echter ook tegelijkertijd het persoonlijke stempel van de familie tot uitdrukking zou brengen als zinbeeld van macht en distinctie.

Met betrekking tot de kenmerken die dit type modernistische paleishuizen karakteriseert, kan men zeggen dat hun indeling beantwoordt aan drie funkties: De sociale functie (de ingang, de hal en de zalen); de privé functie (de zaal,de eetkamer, de werkkamer, het kantoor en de bibliotheek) en de eenheidsfunctie (De keuken, wasgelegenheid, toilet, bad, personeelsruimte). Deze interne huisindeling wordt natuurlijk gecompliceerder of eenvoudiger al naar gelang de sociale status van de familie en hun economisch niveau.

Het is merkwaardig dat zich juist in Novelda drie van de best bewaarde huizen in deze stijl van het hele Valenciaanse gebied bevinden: Het Museumhuis van het Modernisme (C/Mayor, 24) Het Culturele Centrum Gómez Tortosa (C/Mayor, 6) en het huis Mira (C/San Vicente), dit laatste huis kan men echter niet bezoeken, omdat het een privéwoning is.