P1020130 Het kasteel la Mola

clock

Opening times

Entree is gratis

Het Kasteel La Mola ligt op een kleine vlakte, op een hoogte van 360m boven de zeespiegel. Naar Novelda in het maar 3km in ZO richting.

Het is een vesting van Islamitische oorsprong en werd gebouwd aan het einde van de 12de eeuw. Het ontwerp is veelhoekig met acht vooruitspringende vierkanten. Daarvan zijn er echter nog maar vier van over, twee ervan verborgen, met een toren in het interieur, nu gestut, alles met leemwand, op een muurwerk van metselwerk.

Deze vrije toren is 9m breed en 11m hoog, ofschoon thans een verdieping ontbreekt, heeft een parterre, dat verlicht wordt door een schietgat. Men komt in de toren door een halfronde deur, op een bepaalde hoogte aangebracht.

Na de verovering van het Kasteel door de soldaten van Prins Alfonso de Castilla, kwamen land en kasteel aan de castillaanse kroon. Met de ondertekening van het Verdrag van Elche, gaat het kasteel en alles wat erbij hoort, over naar de kroon van Aragón en deze gebieden zijn een deel van het Koninkrijk Valencia.

Dan wordt het kasteel geschonken aan Doña Blanca d’Anjou, echtgenote van Jaime de 2de, die opdracht geeft tot het herstel van de beschadigde muren. In de loop van de 14de eeuw worden er een serie veranderingen aangebracht in de versterking en tegelijkertijd wordt er aan de NW kant een prachtige driehoekige Toren Gebouwd. De toren die een zijlengte heeft van 15m. en een hoogte van 17m. is tot n u toe enig in zijn soort. Het is met metselwerk gebouwd en aan de hoeken versterkt met steenblokken. Men krijgt toegang tot de toren via een halfronde deur die naar NW is gericht en door steenblokken op zekere hoogte is gebracht. Het heeft twee verdiepingen en de binnenverlichting vindt plaats door verscheidene schietgaten.

Halverwegen de 14de eeuw geeft de koning van Aragón, Peter «El Ceremonioso» (de overdreven hoffelijke) het bezit van het kasteel aan Beltran de Glesquin, een edele Breton, die een jaar tevoren met de witte compagnie naar het Iberische schiereiland gekomen was, om de koning van Aragón te steunen en daarvoor nu het kasteel als betaling kreeg. In 1.367 werd het aan Hugo de Calviley verkocht, die het in 1.371 weer verkocht aan Mateo de Gornay, die al heer van Novelda was. Jaren later komt het opnieuw aan de kroon, als Peter de 2de het aan zijn vrouw Doña Sibilia de Forcia schenkt.

In 1.391 koopt Don Pedro de Lizana, Heer van Mogente en Chinosa, La Mola van Doña Violante de Bar en in 1.448 wordt de Baronie van Novelda gesticht. Vanaf dat moment maakt La Mola deel uit van deze voorname familie, tot het door de afschaffing van de heerschappij in de eerste tientallen jaren van de 19de eeuw.

Sinds 1.931 is het “Landgoed van Cultureel Belang”

 Heiligdom van María Magdalena

Ongetwijfeld is het voor de bezoeker die naar Novelda komt een “must” het Heiligdom van María Magdalena te bezoeken. Dit religieuze gebouw werd gebouwd volgens het projekt dat de ingenieur Don José Sala Sala ontwierp en daarbij zijn projekt doordrenkte met het catalaanse modernisme. De bouw, waarmee men in 1.918 begon, had 3 fasen nodig totdat men het in 1946 afwerken kon.

Aan de belangrijkste voorgevel onderscheiden zich 3 torens van 25 m hoogte, waarop zich een stenen kruis bevindt, zoals men dat ook vindt in de koepel op de bovenste boog van de voorgevel. De decoratieve motieven hebben hun voorgangers in de middeleeuwse stijlen, Barok en in de natuur zelf; invloeden die de ontwerper ertoe brachten stenen uit de rivier Vinalopó te combineren, maar ook veelkleurige porceleintegels, bakstenen, roodkleurig bouwmateriaal, metselwerk, enz. enz. hetgeen men aan de buitenzijde van het gebouw waarnemen kan.

De onderhoudswerkzaamheden en restauratie zijn constant, De laatste werd uitgevoerd in 2.006,waarbij het behoud van de schilderkunst hoofdzaak was voor de vele schilderijen, die de kerk sieren. Vooral moet hier genoemd worden het werk van de bekende schilder Gaston Castelló uit Alicante. Dit schilderij bevindt zich in het midden van het altaar.

 

 Cultureel Centrum Gómez – Tortosa

C/.Mayor, 6

Dit gebouw, eigendom van de stad, toont de pracht van het Modernisme van de privéwoningen in deze stad. Dit gebouw van 3 verdiepingen werd in de laatste decennia van de 19 de eeuw gebouwd. Het onderging echter een grondige verbouwing en uitbreiding van haar plattegrond in 1.901 toen het door Antonia Navarro Mira werd gekocht en die er verscheidene decoratieve en architectonische elementen aan toevoegde die eigen waren voor het Modernisme.

Dit gebouw was de woning van de familie en tevens de residentie van de graaf Gómez-Tortosa. Van de buitenkant kan men niet vermoeden hoe mooi het is van binnen. Daar geeft het goede voorbeelden van de decoratie en indeling die typisch zijn voor de bourgeoisie van het begin der 20ste eeuw. Hier onderscheiden zich de zuilen en het gietijzeren traliewerk en de ovale trap, bovenlicht, de patio omgeven door zuilen in Corinthische stijl op een basis van rood marmer uit de omgeving, de salon van de tapijten, beschilderd door Lorenzo Pericás, omgeven door een eikenhouten onderbouw met houtsnijwerk en decoratieve tegels, een kapel, antieke meubelen en nog veel meer elementen die de voortreffelijke smaak van het Modernisme uit dat tijdperk weerspiegelen.

Aan het pleintje San Vicente Nr3 vinden we nog een huis met een duidelijke modernistische stijl. De eigenaar de heer Francisco Abad Mira, bekende druiven en olijvenplanter, gaf opdracht voor de bouw van een geheel nieuw huis, uitgaande van de subtiele smaak die toen actueel was. Dit gebouw, dat privébezit is, bevat de gebruikelijke karakteristieken, zoals eerder genoemd, maar het is één van de best bewaarden.

Behalve deze gebouwen vinden we ook in andere huizen die zich in de oude stadskern bevinden een serie details van het Modernisme, die de tand des tijds of de veranderingen overleefd hebben.

Geschiedenis van de C.C.G.T. (Historia del C.C.G.T.)

Het gebouw dat thans het culturele centrum Gómez-Tortosa herbergt is samengesteld uit 2 gebouwen, die uit architectonisch perspectief geheel verschillend zijn. Het eerste, gebouwd in 1.879 onder de leiding van de bezitter, José Rizo Ferrándiz, op een bouwterrein voor 4 huizen, die afgebroken werden om er één huis op te bouwen, waarin hij met zijn familie woonde tot einde 1.893 als zijn vrouw Dolores Serrano sterft.

Al in 1.899 koopt Antonia Navarro Mira het huis en zíj is het die het huis bij de verbouwing het Modernisme karakter geeft, dat we thans bewonderen kunnen. In 1.900 en 1.901 verkrijgt haar schoonzoon, Graaf Antonio Gómez Tortosa de twee aanliggende bouwterreinen achter het huis, waardoor één der meest private delen van het huis ontstaat namelijk: de binnenhof (Patio).

In die tijd was Antonia Navarro, samen met haar vader Louis Navarro Navarro de Mira één van de rijkste en machtigste families in Novelda. Beide hadden een erkend prestige in de zakenwereld, omdat ze als ondernemende personen en wegbereiders in de safraanhandel hooggekwalificeerd waren.

Deze vrouw woonde heel haar leven in het oudershuis, behalve de tijd dat ze getrouwd was, waardoor ze naast haar vader leerde, hoe ze de zaak, de investeringen en de administratie van het familiebezit moest leiden op de meest actieve wijze. Het is daarom dat bij de dood van haar vader en als erfgename van een grote erfenis, zij besluit de teugels van het familiebedrijf en de vele bezittingen ter hand te nemen. Het is belangrijk hier op te merken dat zij een groot financier, ondernemer en een scherpzinnige belegster was met veel ervaring en dat zij als zakenvrouw onafhankelijk was, juist het tegendeel van de vrouwen uit haar tijd, die de sociale regels van die tijd markeerden.

Antonia Navarro was getrouwd met Louis Navarro Abad, maar na 8 jaren overleed haar man en bleef zij alleen met haar 3 kinderen: Carmen, Antonio (die stierf met 12 jaar aan t.b.c.) en Louisa.

Zij wees haar 2 paleishuizen in de Calle Mayor 2 en 24 toe aan haar 2 dochters. Het eerste aan Carmen Navarro, in 1.888 getrouwd met de Graaf Gómez Tortosa en het andere aan Louisa, in 1.905 getrouwd met José Louis Gómez Navarro.

Antonia. sterft op 17 November 1.921, als ze 65 jaar oud is. Bij haar dood krijgt haar dochter Carmen, zoals reeds gezegd, het huis in bezit ofschoon het al haar tehuis was in de periode dat de activiteiten van haar man het toelieten in Novelda te verblijven.

Antonio Gómez Tortosa verkreeg de Titel gelijkwaardig aan de titel Doctor in de Rechten en werkte als zodanig in verscheidene Spaanse steden. Daarom ontving men in de residentie van het echtpaar vele, in die tijd, belangrijke personen en autoriteiten. Deze heer stierf in 1.929 en zijn vrouw 2 jaar later, waardoor aan de 4 kinderen een grote erfenis achtergelaten werd. Vooral dit gebouw werd aan de dochter Louisa Gómez Tortosa toegewezen die, ofschoon ze haar residentie in Madrid had, lange perioden in haar familiehuis in Novelda doorbracht.

Men weet dat Louisa een zeer beschaafde en vrome. vrouw was. Ofschoon ze nooit trouwde, wijdde zij haar hele leven aan haar neven en nichten, omdat haar zuster Mercedes in 1.934 in het kraambed stierf. Ze had een grote invloed op het toenmalige sociale leven, ze trad zelfs op als beschermvrouwe namens haar grootmoeder Antonia Navarro, toen de eerste steen gelegd werd voor het Heiligdom van de Heilige María Magdalena in 1.918 en bij de inwijding in 1.946.

De eerste beschrijving van het huis, zoals we het n u kennen is uit 1.933 als het ingeschreven werd in het Register van Novelda. Het wordt beschreven als een huis in de Calle Mayor met een afgeschuinde hoek aan de Sirera y Dara150

straat, waar ook een dienst deur op uit kwam. Het was samengesteld uit een begane grond en eerste verdieping, zolders en 2 grote patios, een met glazen dak en de andere helemaal open.

In het begin van de Burgeroorlog werd op het gebouw beslag gelegd om als zetel voor de CNT te dienen, maar enkele maanden voor het einde van de oorlog werd het weer vrijgegeven.

Louisa stierf in 1.986 in Madrid en werd naar Novelda gehaald om in het familiegraf begraven te worden. Haar neef Juan Louis en nicht Mercedes Cort Gómez Tortosa werden de erfgenamen en aan hen behoort de woning. De laatste erfgenamen verkopen in 1.988 het gebouw aan de stad Novelda, die daarmee haar wens in vervulling ziet gaan dit historische en artistieke erfstuk te verkrijgen en het op te kunnen waarderen voor de gemeente.

Vanaf dit moment begint men met een serie reparaties met de bedoeling het huis weer in de originele staat te brengen. Daarom wordt er een Modernisme Werkplaats School opgericht met het doel het weten en kunnen van de handwerkers en kunstenaars van de 20ste eeuw in te voeren in de werkloze bevolking. De Werkplaats-School voert alle reparatie werkzaamheden uit van alle schade die het huis geleden heeft en probeert de originele lijn weer te herstellen. Daarvoor worden de vloeren, deuren, meubels, gietijzeren dingen en voorwerpen uit glas, schilderijen en schilderingen en verdere decoratieve en architectonische elementen bewerkt met het doel ze weer nieuwe glans en leven te geven.

Sindsdien en tot nu toe zijn de reparatie en conserveringswerkzaamheden constant, maar nu zijn het verschillende reparatiegroepen die de opdracht hebben te waken over de “gezondheid” van de antieke en delicate edele materialen, die dit mooie en unieke monument sieren: het Culturele Centrum Gómez Tortosa.

 Het Museum-Huis Modernista

Entree is gratis.

C/ Mayor, 24

In 1.901 belastte Doña Antonia Navarro Mira de architect Don Pedro Cerdán Martínez, auteur van het project, met de opdracht dit gebouw te construeren. Het is een van de best bewaarde woningen, waarin zich tevens met grote overdaad en pracht de echte Modernisme decoratie bevindt. Deze woning, thans in bezit van de CAM, Spaarkas van de Middellandse Zee, bestaat uit een benedenverdieping en 2 verdiepingen, valt vooral op het prachtige traliewerk aan ramen en balcons, maar het is in het interieur waar in alle weelde en overvloed de elementen van het Modernisme zich tonen: houtsnijwerk, glas, stukwerk, plafond en muurschilderingen, marmer, meubelen uit die tijd, enz. enz. De trap is van een zeldzame schoonheid en de patio, omgeven door marmeren zuilen.


 Culturele vereniging casino

C/ Emilio Castelar

Het casino is een gebouw van twee verdiepingen met royale salons voor kransjes, stamtafels en spellen, prachtig gedecoreerd met kunsthandwerk en één der salons met zeer mooie wand-en plafondschilderingen De bouw is van 1.888, maar daarna heeft men het vergroot. Een ijzeren traliewerk op een bakstenen onderbouw omringt de ongeveer 7000m2 grote tuin. In het midden van de tuin staat een concertpavilloen voor de muzikalische activiteiten

 

 

 

 

Parochiekerk Sint Petrus

In 1553 is men met de bouw van de kerk begonnen en in de loop der jaren heeft men er vele en belangrijke veranderingen in aangebracht, o.a de verandering van de fasade in 1.740 met karakteristieken in Barokstijl en de bouw van de “Capilla de la Aurora” in 1.742.

In 1.910 werd een nieuwe klokkentoren gebouwd.

 

 

 

Gemeentehuis

De voorgevel die het aanzien van het geheel beheerst is een typisch voorbeeld van de civiele architectuur in Valencia in de 17 eeuw. Ze onderscheidt zich door de soberheid en stevigheid. In de zuilengang, met een dubbele boog, vond vroeger de veiling van het bevloeiingswater plaats.

Tegenover het gemeentehuis, op de “Plaza de España” bevindt zich in het centrum het monument dat gewijd is aan de zoon van Novelda: Jorge Juan y Santacilia. Het werd opgericht in 1.913.

 

 

Conjunto de materiales ibéricos 

 

Archeologisch Museum

Entree is gratis

Het gemeentelijk Archeologische Museum is ondergebracht op de 2de verdieping van het Cultuurhuis in de Jaime de 2de straat 3.

Het Museum beschikt over een expositiezaal, een zaal voor didactische activiteiten, een bureau voor de adminstratie en een gespecialiseerde bibliotheek. De entree is gratis.

Telefoon voor contact: 965 60 46 50

e-mail: arqueologia@novelda.net

Andere services van het Museum

Bezichtiging met gids voor schoolgroepen en culturele verenigingen, na afspraak.

Bezichtiging met gids door de oude bebouwde kom voor schoolgroepen en culturele verenigingen, na afspraak.

Zaal voor opvoedkundige activiteiten.

Gespecialiseerde bibliotheek.

Laboratorium.

Bezichtiging met gids van het kasteel de La Mola, voor groepen scholieren. Na afspraak.

Inhoud

Het is interessant de expositiezaal door te wandelen want het geeft ons de gelegenheid de historische ontwikkeling te leren kennen van de volkeren die in het dal van Novelda gewoond en geleefd hebben vanaf de Prehistorische tijd tot aan de moderne tijd.

De eerste menselijke gemeenschappen die het land van het Vinalopódal bezetten, vestigen zich in de prehistorische epoche, gedurende de Paleolíthicum, een tijdperk waarin de mens op het vrije veld leeft, in mantels of in grotten, waarbij hij hoofdzakelijk leeft van de oogst of van de jachtbuit. Het zal in de Neolitische Periode geweest zijn, 5-4 duizend jaar vóór Chr., toen men op de terrassen van de Vinolopó de eerste landbouw en veeteeld gemeenschappen ontdekt. Belangrijk zijn de ceramiek uitzetten die in het museum uitgestald zijn en die uit de Bronzen tijd zijn.

Ook de aanwezigheid van de Iberische Cultuur is bewezen in het dal van Novelda, land en later mensen, geromaniseerd, zoals de archeologische materialen bewijzen die gevonden zijn en daar tentoongesteld zijn.

Speciale aandacht verdienen de artikelen voor dagelÿks gebruik, die gebruikt werden door de mensen die in Novelda woonden gedurende de islamische periode en laat middeleeuwse christentijd, met het bestaan van 2 gemeentes: de christelijke van het Kasteel de La Mola en de moorse van Novelda gedurende de eeuwen 14 – 16.

De rondgang langs de expositie eindigt met de bezichtiging van de caramiek uitzetten uit het moderne tijdperk 17de – 19de eeuw. De uitgestalde collecties in het museum worden aangevuld met religieuze altaarstukken.

 Kerststallen Museum

Het Museum van de Vereniging van Kerststalbouwers van Novelda biedt de bezoekers een zorgvuldig gekozen selectie kerststalwerken uitgevoerd door haar leden in de loop van de tien jaar van haar bestaan. Monumentale werkstukken van grote afmetingen, dioramas met het leven en het lijden van Christus, diverse kunstzinnige uitingen van grote schoonheid, die de kerststal benutten als belangrijkste motief, figuren van verschillende makers, tijdperken en stijlen en nationaliteiten en een uitgebreide fotografische expositie van bekroonde werkstukken in het concours dat de vereniging jaarlijks omstreeks Kerstmis organiseert. Dit alles bevat het Museum gewijd aan de kerststal, die het culturele en artistieke erfgoed van Novelda verrijken.

De gewijde geschiedenis wordt getoond door een buitengewone selectie dioramas waarin men de toewijding en het gevoelige detail kan waarnemen, vol tederheid en liefde, die de kerststal-bouwers meesterlijk hebben uitgevoerd met nauwkeurigheid en vrijgevigheid om degenen die het aanschouwen te boeien