Wandelroutes

Sierra del Cid

PR-CV 325. NOVELDA – SIERRA DEL CID

Castillo de la Mola

PR-CV 311. NOVELDA – CASTILLO DE LA MOLA

Salinetes

SL-CV 127 NOVELDA-SALINETES

Refugios canteros

SENDERO CIRCULAR LA MOLA: REFUGIOS CANTEROS


WANDELWEGEN 1 | PR-CV 325. NOVELDA – SPITS EL CID

1. Vanaf La Plaza de la Magdalena, aan de noordzijde van Novelda, (245 m.s.n.m.) beginnen we te wandelen over de paseo de Molinos en over de weg die naar el Castillo de La Mola leidt, een etappe die samenvalt met de PR-CV 311.Na een mars van 750m. verlaten we het asphalt en slaan rechtsaf om de rivier Vinalopó over te steken, waarna we op een wegsplitsing komen, het kruispunt van het gehucht La Teulera (250m.) (1.30 km.) (20´)

2. In La Teulera (250m.) (1.30 km.) (20&apos:) laten we de aftakking naar links liggen want die loopt parallel aan de rivier, richting Castillo de Mola (waar ook de weg PR-CV naar toe ging) Wij nemen de geasphalteerde weg naar rechts (Noord) om dan via het gehucht La Teulada in het populaire stadsdeel Barrio de la Estación te komen. (285m.) (2,20km.) (35´)

3. Wij verlaten de Barrio de la Estación (285m.)(2,20 km.)(35´) vanaf de parochiekerk van San Pascual op het plein van Salvador Canals via de Cami de Castella en steken de spoorlijn over op de daar aanwezige bewaakte spoorwegovergang en vervolgen onze weg langs een serie marmerfabrieken via de service weg, die parallel loopt aan de autobaan A-31.

Via een brug steken we de autobaan over en draaien meteen naar rechts en gaan over de nieuwe weg richting ZO gedurende ongeveer 300m, waarna we opnieuw naar links afslaan en over de nieuwe weg in duidelijke NO richting aan de zuidelijke voet van El Montagut komen, waar ook het asfalt eindigt. Eenmaal op het voetpad van El Montagut gaan we de spectaculaire steile hellingen van de hoogverheven kalksteenpyramiden rondlopen via haar westelijke kant en die doorlopen naar het Noorden, via de niet minder opvallende hooguitstekende rotsen. van de Serra les Penyes. Bij de lichte stijging opent het uitzicht naar het Zuiden en Westen zich tot een wijds panorama: het uitgestrekte dal van Novelda, Monforte en Aspe, met haar vruchtbare gronden, begroeid met de mono cultuur van de “Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó”; de bergketens van 1&apos, Alforna, la Ofra, Crevillent, el Rollo, 1' Algaiat…; dichterbij, aan onze linkerkant, zijn een blik op de marmerfabieken de indicatie van de bloeiende industriele ontwikkeling; daarboven verschijnt het monumentale geheel van de Santuario de Santa María Magdalena en de Castillo de La Mola, Beties, les Pedrisses, la Zafra, la Umbría de Monóvar y Salinas.

Op die manier komen we op het hoogste punt van de route om daarna aan een lichte daling te beginnen tot aan een kruispunt, bij twee grote stuwbekkens, dichtbij de Vereda (=voetpad) van de Fuentes (=bronnen) van Aspe.(422m.) (6,60km.) (1h 45´).

4. Bij la Vereda de las Fuentes de Aspe, (422m.) (6,60km.) (1h.45') laten we de weg die links naar Salinetes gaat (NW) “links liggen” (mogelijke verbinding met de variant “Banys de Salinetes-El Pantanet”) Wij gaan rechts naar beneden (ZO), waar we onmiddellijk contact krijgen met de Camí del Montagut, geasfalteerde weg,die we naar rechts volgen voor 350m., om dan verder te gaan over een aarden weg die links begint (O) en zich richt naar de buizen van een kanaal. Vervolgens gaan we naar beneden tot de Barranco de 1&apos,; Aigua amarga, die we oversteken en vervolgens bereiken we het einde van de “Camí de la Serreta”, bij een stuwbekken en een electriciteitstoren, de “Centrale van de Navarros” eigendom van de “Sociedad Canal de la Huerta de Alicante S.A.”.

Vanaf dit punt, met een goed uitzicht naar het Zuiden van de Serreta Llarga, gaan we rechts ongeveer 50m. over de geasfalteerde weg en draaien naar links bij een lantaarnpaal en nemen een pad in NO richting.

Spoedig komen we langs twee goede onderhouden kalkovens, rechts van het pad. Daarna zijn we direct bij El Pantanet. (395m.)(8,50 km.)(2h 15´)

5. Hier kunnen we een magnifiek werk van traditionele waterbouwkunde bewonderen. Het gaat hier om het onvoltooide stuwmeer “El Cid”, gebouwd ten tijde van de Tweede Republiek. Het heeft dubbele buitenwanden, vervaardigd uit metselwerk gemengd met metselkalk. (Ongetwijfeld werden de beide kalkovens gebouwd om de levering van het benodigde materiaal te verlichten.) Ofschoon het doel van deze bouw was: het tegenhouden en verzamelen van het neerkomende water uit de kloven, om het later de benutten voor de landbouw en misschien was de werkelijke reden van de constructie: werkgelegenheid en een inkomen te bieden aan een groot aantal werkloze mensen, in een tijd van ernstige economische en sociale moeilijkheden.

Nauwelijks zijn we het stuwmeer voorbij of we kunnen aan de linkerzijde van het pad, dicht bij een eenzame dennenboom, een klein hol ontdekken, dat voor de grondwerkers en stuwmeerarbeiders een heel bescheiden schuilplaats betekende. Over het pad, dat inmiddels een weg is geworden, komen we aan een groot stuwmeer waar we naar rechts omheenwandelen, totdat we aan de Collado del Pla Cafeu komen (396 m.)(9,10 km.)(2 h 25´)

6.Vanaf de Collado del Pla Cafeu leidt de nieuwe weg ons in noordelijke richting door grote vlaktes die weer bebost zijn met Carrasco pijnbomen. Als we naar boven gaan kunnen we de grootsheid van het bergmassief El Cid bewonderen en boven de spits “beplant” met antennes. Bij een splitsing nemen we de rechtse tak (NO) en wandelen onder de grote verticale muren van een ravijn verder-Vervolgens verandert de weg in een pad en als we die volgen komen we bij El Collado del Pla Cafeu. (662m.)(11,70km.)(3h 15´)

7. Als we vertrekken vanaf El Collado del Pla Cafeu (662m.)(11,70 km.)(3h 15´) komen we aan het moeilijkste traject van onze wandeling voor díe mensen die fisiek minder geprepareerd zijn en met weinig klimervaring. Zij kunnen beter overwegen niet naar de top te klimmen en vanaf hier de terugweg aanvaarden.

Bij El Collado laten we het pad, dat over Loma Rasa in westelijke richting leidt, letterlijk links liggen en gaan rechtsaf, richting (O) (NO) en moeten dan een steile helling beklimmen, totdat we op de wijdse westelijke helling van de berg uitkomen. Daar worden we verrast met een prachtig panorama naar het zuiden en oosten, waar de akkers van de Vinalopó en (1') Alicanti geleidelijk afdalen richting Middellandse Zee. Als we nog verder naar boven klimmen over de ontboste bergketen tot aan de spits, vinden we die vol antennes. (995m.)(13,10 km.)(4h 10´)

8.Vanaf de top (995m.)(13,10 km.)(4h 10´) gaan we nog 20 min 0. over een ruwe weg, omgeven door pijnbomen en kleine eiken, om dan aan de absolute spits El Cid te komen. (1.104m.)(14,10km.)(4 h 30´)

9.Van de spits El Cid (1104 m.)(1410km.)(4 h.30') hebben we een prachtig uitzicht naar alle richtingen, een verdiende beloning voor de inspanningen, die we vandaag verricht hebben.


RUTA 2 | PR-CV 311. NOVELDA -KASTEEL LA MOLA

1. Vanaf de Plaza de la Magdalena (247m. boven de zeespiegel) aan de Noordzijde van Novelda beginnen we onze wandeling over de Paseo de los Molinos, dezelfde straat die ook naar het kasteel La Mola gaat. Na een wandeling van 1 km. komen we langs twee chalets van een bijzondere architectuur. Dan moeten we de asfaltstraat verlaten en volgen dan naar rechts een weg, die ons over de rivier Vinalopó brengt en naar de eerste gebouwen van het gehucht La Teulera. (250m.)(1,65km.)(20´)

2. In La Teulera (250m.)(1,65km.)(20') wijzen we de weg die naar boven gaat, naar La Teulera en het stadsdeel La Estación, af. Wij moeten naar links gaan (NW) om langs de linkeroever verder te gaan, waarbij wij dan aan de overzijde een mooi uitzicht hebben op de heuvel en het kasteel de La Mola. Na een paar minuten wandelen, ter hoogte van el Barranquet del Baladres, kunnen we rechts van ons en reeds spoedig en in dezelfde richting een interessante en landelijk gemetselde brug gewaar worden, die drie onregelmatige en onbewerkte bogen vertoont. Het bouwwerk ondersteunt twee bevloeiingskanalen, één daarvan is de originele, daarvoor werd het aquaduct gebouwd, de tweede, die er parallel aan toegevoegd werd, kwam pas jaren later tot stand. Men kan dit zien aan het verschil van materiaal dat gebruikt werd.

Als we onze wandeling voortzetten, merken we op dat deze kustzone enige eigen milieu-eigenschappen vertoont en dat zich daarin soorten ontwikkelen die een voorkeur hebben voor zout, zoals Sarcocornia en Limonium e.a. Onder de gevarieerde fauna is frequent de aanwezigheid van een soort kleine ooievaars, reigers en meeuwen, die voedsel zoeken in de moerassen.

Op deze manier zullen we samenkomen op de weg die van La Teulada komt, via de plek Alcaides, ter hoogte van een aquaduct dat de brede bedding van de rivier dwars oversteekt. Het gaat hier om het aquaduct “Rec de Ledua”, een zeer oude constructie, die te zijner tijd werd opgetrokken om de bevloeiing van hoger gelegen akkers mogelijk te maken.

Oorspronkelijk werd zo een aquaduct gebouwd met zuilen en houten planken, maar de opeenvolgende overstromingen en het wassen van het water in de rivierbeddingen, tezamen met de zwakte van het gebruikte materiaal, waren er oorzaak van dat, tegen het einde van de 19de eeuw, besloten werd tot de constructie van deze solide brug op twintig stenen zuilen, die het bevloeiingskanaal dragen kan.

Vóór een nabijgelegen splitsing verlaten wij de aftakking, die evenwijdig aan de rivier, doorgaat richting Monóvar en Elda, via de Molinos en La Jaud respectievelijk: wij moeten linksafbuigen (W) en als we de rivier Vinalopó oversteken komen we aan een geasfalteerde weg, die vanaf het kasteel naar beneden komt.

Als we onze mars voortzetten moeten we nog even de weg volgen totdat we aan het verdeelpunt komen van het bevloeiingswater bij het hoofdkanaal (la Acequia Mayor), waar we de asfaltweg verlaten en naar links het primitieve pad nemen, die de rivier verbindt met het kasteel (belangrijke verbindingsweg) We gaan dan naar boven via het oostelijke gedeelte van een klein heuveltje tot aan het punt waar el Santuario de Santa Ma. Magdalena en het kasteel van de Mola bij elkaar liggen (350m.)(4,23km.)(55´).

3. Bij aankomst bij het Heiligdom van de Heilige Ma. Magdalena en het kasteel van de Mola (350m.)(4,23 km,)(55&apros;) en nadat we de bijgebouwen van de hele omsloten ruimte bezocht hebben, gaan we naar beneden naar het vlakke terrein, waar de autos parkeren, bij de bron van de 3 vrienden (tres amigos). We steken het hele vlakke terrein over en als de weg naar beneden gaat, met scherpe bochten, moeten we de weg verlaten en naar links gaan richting een verlaten marmergroeve en als we die voorbij zijn, aan de basis van de berg zelf, nemen we een pad waarover we zigzaggend naar boven gaan en dat ons brengt naar de wijde Puntal de Bartolo, gelegen aan de Noordzijde van de top.

Vandaar draaien we naar het Z.O. en wandelen de meest oostelijke heuvelrug af, tot dichtbij het kasteel, totdat we aan een uitstekend uitkijkpunt komen, vanwaar we, uit een bevoorrecht perspectief, de hele historische en artistieke verzameling van het kasteel de la Mola en het Heiligdom kunnen gadeslaan (490m.)(5,42 km)(1h 20´).

4. Als we eenmaal bij de uitkijkpost zijn aangekomen, (490m.)(5,42km.)(1.20') en doorwandelen naar het midden van de heuvelrug, komen we onmiddellijk daarop, zonder moeilijkheden, aan de top van de Mola, vanwaar we kunnen genieten van een wijds en indrukwekkend panorama, vooral van de vesting van het dal van de Vinalopó. (541m.)(5,68km.)(1h 30´)

5.Na de top van de Mola (541m.)(5,68km.)(1.30') beginnen wij met de afdaling via de weg van de verwaarloosde marmergroeve, waarbij we de weg bewandelen richting W en Z. Op die manier komen we, na een sterke afdaling, aan een geasfalteerde weg, die we volgen naar links (O) en gaan we via de zuidelijke basis van de Mola, totdat we uitkomen bij het huis Lino dat ligt aan de weg Novelda – Kasteel. (275 m.)(8,38 km.)(2h 15´)

6. Als we aan het huis Lino voorbijkomen (275m.)(8,38km.)(2 u.15') en het Santuario kunnen zien, komen we direct aan het kruispunt van de stijgende weg naar het kasteel en aan de Camino Viejo (=de oude weg) (275 m.)(8,67km.)(2h 20´).

7. We zullen onze weg vervolgen over de Camino Viejo (275m.)(8,67km.)(2u.20'), een traditionele en mooie weg, die reeds door de voorouders van de bevolking van Novelda benut werd en waarover we opnieuw naar boven gaan tot aan het Santuario de Sta. Maria Magdalena en het Kasteel de la Mola (350m.)(9,25km.)(2h 35´).

Vanaf deze bijzondere en historische plaats gaan we terug via dezelfde route naar ons uitgangspunt en beeindigen dit interessante en gevarieerde traject in Novelda (247m.)(13,48km.)(3h 20´).

RUTA 3. SL-CV 127 NOVELDA-SALINETES

Sendero Salinetes SL-CV 127

 


RUTA 4. SENDERO CIRCULAR DE LA MOLA: REFUGIOS CANTEROS

Sendero circular La Mola Refugios de canteros